Khen thưởng ý tưởng cải tiến xuất sắc trong sản xuất kinh doanh

07/09/2018 13:50
Chia sẻ:
Với mục đích ghi nhận, khích lệ CBCNV đề xuất ý tưởng cải tiến trong sản xuất kinh doanh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty KIMSEN đã quyết định khen thưởng sáng kiến 6 tháng đầu năm 2018.

Kể từ khi triển khai thực hiện 5S-Kaizen trong sản xuất, làm việc, Nhà máy nhôm KIMSEN đã có những thay đổi tích cực trong môi trường làm việc và sản xuất; đồng thời nhận được nhiều sáng kiến, ý tưởng cải tiến mang tính thực tiễn cao, đem lại những kết quả tích cực, nâng cao năng suất chất lượng, thay đổi môi trường làm việc theo hướng tích cực hơn. Để ghi nhận, khích lệ các công nhân viên đề xuất những ý tưởng hay, phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cá nhân, KIMSEN đã tổ chức "Buổi lễ tổng kết toàn Nhà máy và Lễ khen thưởng các cá nhân, tập thể có ý tưởng cải tiến xuất sắc trong sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018". 

Trong buổi lễ, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV tại Nhà máy KIMSEN đã thực hiện 3 nhiệm vụ chính: Tổng kết hoạt động 5S và tuân thủ nội quy, quy định & an toàn lao động tại Nhà máy; Tổng kết hoạt động cải tiến 6 tháng đầu năm 2018 và Vinh danh và khen thưởng các cá nhân, tập thể có ý tưởng cải tiến xuất sắc trong SXKD 6 tháng đầu năm 2018.

Ông Dương Minh Hải - Giám đốc Kế hoạch Hành chính tổng kết hoạt động 5S

và tuân thủ nội quy, quy định & an toàn lao động tại Nhà máy

Ông Chiang Chien Yu – Giám đốc sản xuất lên tổng kết hoạt động cải tiến 6 tháng đầu năm 2018

Buổi lễ đồng thời vinh danh và trao thưởng danh sách 11 cá nhân và tập thể có ý tưởng cải tiến xuất sắc nhất theo danh sách dưới đây:

Xin trân trọng chúc mừng các cá nhân, tập thể đã được vinh danh trong buổi lễ. Hãy cùng xem lại một số hình ảnh đẹp của Lễ trao thưởng như dưới đây: