CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI NHẬT BẢN - DỰ ÁN THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP

20/09/2023 14:12
Chia sẻ:
Chương trình đào tạo cấp quản lý tại Nhật Bản cho các doanh nghiệp Việt Nam được tổ chức từ ngày 10-17/09/2023, trong khuôn khổ của “Dự án thúc đẩy Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Phát triển ngành công nghiệp” do Cục phát triển doanh nghiệp (AED) – Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức.

KIMSEN vinh dự là một trong số 12 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo và kết nối thương mại các doanh nghiệp đầu chuỗi cung ứng của Nhật Bản lần này. 

 Bà Trần Phương Lan - Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN đại diện tham gia chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là cơ hội để cấp quản lý của các doanh nghiệp học tập, trao đổi về những mô hình kinh doanh, sản xuất mới; kết nối doanh nghiệp và phát triển mạng lưới hỗ trợ trong mối quan hệ tương trợ lẫn nhau giữa doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản.

Nội dung của chương trình tập trung vào những chủ đề: sáng tạo lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới để thích ứng với thay đổi môi trường trong ngành sản xuất ô tô, hướng tới trở thành nhà cung cấp đại cải cách; hoạt động cải tiến tại các nhà máy sản xuất Nhật Bản; lắng nghe vấn đề của doanh nghiệp và tư vấn từ đội ngũ chuyên gia. Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức thành công buổi giao lưu giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, kết nối doanh nghiệp trong ngành giữa hai nước.

Chia sẻ, tư vấn của chuyên gia Nhật Bản

Tham quan nhà máy AVEX

Buổi giao lưu doanh nghiệp Nhật Bản – Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến sản phẩm của KIMSEN

Chương trình đào tạo kết thúc thành công với nhiều kiến thức, kỹ năng được ứng dụng trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp, và mở ra nhiều cơ hội hơp tác giữa doanh nghiệp hai nước.