Chương trình "Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng Chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất"

20/09/2019 16:10
Chia sẻ:
KIMSEN vinh dự là 1 trong 5 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình “Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ, Công nghiệp chế biến và chế tạo” do Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp, trực thuộc Cục Công nghiệp tổ chức.

Nằm trong khuôn khổ triển khai thực hiện đề án: "Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ, Công nghiệp chế biến và chế tạo" thuộc Chương trình Phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp, trực thuộc Cục Công nghiệp đã chủ trì tổ chức khảo sát lựa chọn doanh nghiệp cải tiến. Trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng và đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn khác nhau, KIMSEN Aluminum vinh dự được lựa chọn là 1 trong 5 doanh nghiệp tham gia chương trình cải tiến từ ngày 29/07 đến ngày 04/10/2019.

Ban Cải tiến KIMSEN chụp ảnh cùng đoàn chuyên gia Hàn Quốc & đại diện Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp

Ngay sau khi nhận được thông tin về chương trình cải tiến, KIMSEN Aluminum đã thành lập Ban Cải tiến gồm 16 thành viên, với nhiệm vụ:

* Triển khai hiệu quả kế hoạch cải tiến chi tiết; 

* Hệ thống hóa lại các quy trình đang được sử dụng tại Công ty;

* Nghiên cứu, phân tích, đề xuất phương án sửa đổi/bổ sung/cải tiến nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả công việc;

* Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc khi có yêu cầu lên Trưởng Ban Cải tiến kết quả thực hiện và nhu cầu cải tiến.

Chương trình cải tiến sẽ kéo dài 09 tuần với nhiều nội dung & đề tài thiết thực

Với slogan: "CẢI TIẾN TOÀN DIỆN, CHẤT LƯỢNG TOÀN TÂM, KHÁCH HÀNG TOÀN Ý", Chương trình cải tiến doanh nghiệp sẽ kéo dài 09 tuần với nhiều nội dung và đề tài thiết thực, được sắp xếp theo kế hoạch chi tiết với các bước: Khảo sát khảo sát thực tế hiện trường -> Phân tích thiệt hại -> Phát hiện ra đề tài cải tiến -> Lập kế hoạch & lựa chọn KPI -> Xúc tiến đề tài -> Cải tiến bổ sung -> Duy trì kết quả cải tiến.

Chương trình có sự đồng hành của SAMSUNG 

Các thành viên hăng hái và sôi nổi tham gia Chương trình Cải tiến 

Các thành viên hăng hái và sôi nổi tham gia Chương trình Cải tiến 

Theo kế hoạch, Chương trình Cải tiến với sự hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia Hàn Quốc sẽ còn tiếp tục tới ngày 4/10/2019 tại KIMSEN Aluminum. Thông điệp "CẢI TIẾN TOÀN DIỆN, CHẤT LƯỢNG TOÀN TÂM, KHÁCH HÀNG TOÀN Ý" của Ban Cải tiến cũng chính là lời khẳng định, là cam kết của KIMSEN Aluminum: sẽ luôn nỗ lực hoàn thiện, không ngừng cải tiến để mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho khách hàng, đối tác cũng như cộng đồng.