Ban hành Quy tắc ứng xử KIMSEN

06/09/2018 13:41
Chia sẻ:
Với mục đích tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, góp phần xây dựng thương hiệu KIMSEN và hướng tới mỗi nhân viên là một đại sứ thương hiệu, Tháng 08/2018 KIMSEN đã biên soạn và ban hành bộ Quy tắc ứng xử.

CTCP Công nghiệp KIMSEN đã và đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường nhôm định hình & linh kiện trong nước và khu vực. Để đáp lại sự đồng hành và ủng hộ của Quý khách hàng, hơn ai hết, KIMSEN hiểu rõ sứ mệnh “Đề cao chữ “TÍN”, đảm bảo “CHẤT LƯỢNG” của sản phẩm và dịch vụ, phát triển có định hướng và bền vững” - phải được thực hiện với trách nhiệm cao nhất bằng những ứng xử phù hợp nhất. Đó chính là lý do KIMSEN xây dựng nên Bộ Quy Tắc Ứng Xử. Bộ Quy Tắc Ứng Xử của KIMSEN chính là cam kết về đề cao Trách nhiệm, thúc đẩy Tôn Trọng, đảm bảo Công Bằng, và coi trọng Đạo Đức. Những giá trị cốt lõi và cam kết được đặt ra trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử là sự kết tinh của tài năng và tính chuyên nghiệp, tạo nên sự khác biệt của KIMSEN trong nhận thức của khách hàng, đối tác, nhân viên và cộng đồng. Bộ Quy Tắc Ứng Xử của KIMSEN đưa ra những chuẩn mực ứng xử, sẽ làm kim chỉ nam cho tất cả hoạt động hàng ngày tại KIMSEN. Những giá trị mà Bộ Quy Tắc Ứng Xử đề cập sẽ được phát huy thực sự khi chính mỗi chúng ta biết kết hợp cả ý nghĩa và tinh thần của các nguyên tắc vào trong hành động. Kết quả có được không chỉ là hoàn thành sứ mệnh , mà bản thân mỗi chúng ta sẽ chuyên nghiệp, ứng xử đạo đức và càng tự hào hơn khi là một thành viên của KIMSEN.

 

Ông Dương Minh Hải - Giám đốc Ban Kế hoạch hành chính giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử KIMSEN cho CBCNV Công ty. 

 

Bộ Quy tắc ứng xử KIMSEN

CHƯƠNG I : CÁC CHUẨN MỰC ỨNG XỬ CHUNG

CHƯƠNG II : CÁC CHUẨN MỰC ỨNG XỬ NỘI BỘ

CHƯƠNG III : CÁC CHUẨN MỰC ỨNG XỬ VỚI BÊN NGOÀI

CHƯƠNG IV : CÁC QUY ƯỚC VĂN HÓA ỨNG XỬ