Bạn đã hiểu hết về tiêu chuẩn ISO 14001:2015?

03/04/2020 14:27
Chia sẻ:
Chứng nhận ISO 14001:2015 - một hệ thống quản lý môi trường giúp các tổ chức xác định, quản lý, giám sát và kiểm soát các vấn đề môi trường của mình một cách toàn diện.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, áp dụng cho tất cả mọi tổ chức doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu và được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động. ISO 14001 nhằm giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường bao gồm: hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính…

Ngày 14/09/2015, tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:2004.

Tầm quan trọng của ISO 14001:2015

Phiên bản ISO 14001:2015 quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, kể cả phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống.

ISO 14001:2015 yêu cầu doanh nghiệp nắm bắt được thực trạng của mình nhằm quản lý rủi ro tốt hơn. Bên cạnh đó, ISO 14001:2015 cũng chú trọng hơn tới vai trò của lãnh đạo đối với doanh nghiệp trong công tác quản lý môi trường. Ngoài ra, sẽ có sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả môi trường bên cạnh việc cải tiến hệ thống quản lý.

ISO 14001:2015 mang lại sự tin tưởng cho khách hàng, nhà đầu tư, công chúng và cộng đồng thông qua minh chứng cho cam kết trách nhiệm với môi trường của tổ chức doanh nghiệp; cải tiến việc kiểm soát chi phí thông qua việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và nguồn năng lượng; giảm thiểu các rủi ro và các nghĩa vụ phát sinh, từ đó giảm chi phí bảo hiểm; tạo tiền đề để được cấp phép kinh doanh nội địa. 

Phạm vi áp dụng của ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, mà một tổ chức có thể sử dụng làm cơ sở để nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình. Tiêu chuẩn này nhằm sử dụng cho một tổ chức mong muốn quản lý các trách nhiệm về môi trường của mình một cách có hệ thống, đóng góp cho trụ cột môi trường phát triển bền vững.

Tiêu chuẩn này giúp tổ chức đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường của mình, trong đó mang lại giá trị đối với môi trường, chính bản thân các tổ chức và các bên quan tâm. Nhất quán với chính sách môi trường của tổ chức, các kết quả dự kiến của một hệ thống quản lý môi trường bao gồm:

  • Nâng cao kết quả hoạt động môi trường;
  • Hoàn thành các nghĩa vụ tuân thủ;
  • Đạt được các mục tiêu môi trường.

Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng được cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình và bản chất, và vận dụng vào các khía cạnh môi trường nảy sinh từ các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ do một tổ chức xác định mình có thể kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng có cân nhắc đến quan điểm về vòng đời. Tiêu chuẩn này không nêu ra các chuẩn mực cụ thể về kết quả hoạt động môi trường.

Ngoài ra, có thể áp dụng toàn bộ hoặc từng phần tiêu chuẩn này để cải tiến một cách có hệ thống công tác quản lý môi trường. Tuy nhiên tuyên bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn này chỉ được chấp nhận khi tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này được đưa vào hệ thống quản lý môi trường của tổ chức và được thực hiện đầy đủ mà không có ngoại lệ nào.

Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tại KIMSEN Aluminum

Tại KIMSEN, chúng tôi không những đề cao việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mà còn quan tâm các trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường. Ngay từ khi đi vào hoạt động, KIMSEN đã triển khai, xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế là lời cam kết của chúng tôi - CTCP CÔNG NGHIỆP KIMSEN - trong việc đóng góp tích cực bảo vệ môi trường.

ISO 14001:2015

Vào tháng 03/2019, KIMSEN đã vinh dự được tổ chức uy tín Bureau Veritas tái cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Bureau Veritas Certification là tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Chất lượng, Môi trường và Trách nhiệm xã hội, Sức khỏe và An toàn. Ra đời năm 1829 tại Bỉ, trước đây tập đoàn nổi tiếng với tên gọi BVQI, nay đổi thành BVC và đã có mặt trên 140 quốc gia, phục vụ khách hàng trên toàn thế giới. 

Chứng nhận này là kết quả của một quá trình làm việc lâu dài với quyết tâm cao độ của toàn thể cán bộ công nhân viên KIMSEN để tạo nên quy trình quản lý công việc khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm mục đích tối thượng là mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng. 

Việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015 đã giúp KIMSEN cải thiện chất lượng môi trường thông qua sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực và giảm lãng phí, đảm bảo nhà máy luôn vận hành an toàn và hiệu quả. Không những thế, việc áp dụng tiêu chuẩn này còn giúp KIMSEN đạt được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác cũng như người lao động, góp phần đáng kể vào sự phát triển bền vững của Công ty.