Chi tiết máy

Vật liệu cấu thành:

Đặc điểm: 

  • Sản phẩm ổn định về chất lượng và hình dạng hình học
  • Áp dụng tối ưu với gia công hàng loạt, hàng khối, hàng tiêu chuẩn
  • Có thể tạo ra nhiều lỗ hình cùng lúc

Ứng dụng: Tạo chi tiết máy, linh kiện...

* Ghi chú: Hình ảnh sử dụng trong bài viết là ảnh sưu tầm.