Thông báo thay đổi tên miền và địa chỉ email

26/04/2018 08:40
Chia sẻ:
Kim Sen Aluminum trân trọng thông báo, kể từ ngày 20/04/2018, chúng tôi sẽ thay đổi tên miền website và địa chỉ email.

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày chuyển đổi, quý khách hàng và quý đối tác vẫn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ cũ. Quá thời hạn trên, chúng tôi không thể nhận được thông tin từ quý vị. Vì vậy, để đảm bảo quá trình làm việc được hiệu quả, kính đề nghị quý khách hàng, quý đối tác liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mới như sau:


Trân trọng cảm ơn.