Phương án ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 tại KIMSEN

11/05/2021 14:27
Chia sẻ:

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN thống nhất áp dụng Phương án ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 như sau: