Bộ kẹp klip-lok

Vật liệu cấu thành:

Bộ kẹp Klip-lok KSKL01

Bộ kẹp Klip-lok KSKL02

Bộ kẹp Klip-lok KSKL03

Bộ kẹp Klip-lok KSKL04

* Thông số kỹ thuật sẽ được tùy chình theo yêu cầu của khách hàng