Bộ kẹp giữa

Vật liệu cấu thành:

Bộ kẹp giữa KSMC01 sử dụng cho tấm pin 35mm & 40mm

Bộ kẹp giữa KSMC02 sử dụng cho tấm pin 35mm & 40mm

Bộ kẹp giữa KSMC03 sử dụng cho tấm pin 35mm & 40mm

Bộ kẹp giữa KSMC04 sử dụng cho tấm pin 35mm & 40mm

Bộ kẹp giữa KSMC05 sử dụng cho tấm pin 35mm & 40mm

Bộ kẹp giữa KSMC06 sử dụng cho tấm pin 35mm & 40mm

* Thông số kỹ thuật sẽ được tùy chình theo yêu cầu của khách hàng