Bộ kẹp biên

Vật liệu cấu thành:

Bộ kẹp biên KSEC01 sử dụng cho tấm pin 35mm

Bộ kẹp biên KSEC02 sử dụng cho tấm pin 40mm

Bộ kẹp biên KSEC03 sử dụng cho tấm pin 40mm

Bộ kẹp biên KSEC04 sử dụng cho tấm pin 35mm

Bộ kẹp biên KSEC05 sử dụng cho tấm pin 40mm

Bộ kẹp biên KSEC06 sử dụng cho tấm pin 40mm

* Thông số kỹ thuật sẽ được tùy chình theo yêu cầu của khách hàng